Ποιότητα στην παρασκευή

Εκτελώντας πιστά τις μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 και χρησιμοποιώντας παρασκευαστήριο ELBA έχει σαν αποτέλεσμα να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Ποιότητα στις πρώτες ύλες

Η εταιρεία NAXOS BETON A.E. προκειμένου να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα των αδρανών υλικών ίδρυσε λατομείο δυναμικότητας 1800 tn/h με την επωνυμία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. όπου με σύστημα διαδοχικών θραύσεων παράγονται αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, ψηφίδα, 3Α, μαρμαρόσκονη).

Πιστοποιητικά