Σε χώρο 17.000 τ.μ. στην περιοχή Γαλανάδου Νάξου, είναι εγκατεστημένη η μονάδα παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος NAXOS BETON A.E.,η οποία διαθέτει υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό παρασκευαστήριο ELBAMATIC βίαιας ανάμειξης με δυνατότητα παραγωγής 150 Μ3/h.

Για την γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας συντελεί ο εξής εξοπλισμός:

  • Πέντε (5) αντλίες σκυροδέματος και ένα στόλο σύγχρονων αυτοκινήτων (μπετονιέρες) μεταφοράς σκυροδέματος.
  • Ζυγοπλάστιγγα 80 Τόνων για την ακριβή ζύγιση του εμπορεύματος.
  • Ηλεκτροπαραγωγόζεύγος (γεννήτρια) για τυχόν διακοπή ρεύματος προκειμένου να υπάρχει αυτονομία στο εργοτάξιο.